სარედაქციო საბჭო

◍ თსუ-ის ასოცირებული პროფესორი ანასტასია ზაქარიაძე.

◍ თსუ-ის ფილოსოფიის საბაკალავრო პროგრამის IV კურსის სტუდენტი, ჟურნალი "ზნენი"-ს ავტორი და სტუდენტ ფილოსოფოსთა სამეცნიერო წრის ხელმძღვანელი, ნიკოლოზ ჭარხალაშვილი.

◍ თსუ-ის ფილოსოფიის სამაგისტრო პროგრამის II კურსის სტუდენტი, მარიამ სილაგაძე.


2022-02-01